O  B  A  V  I  J  E  S  T

 

 

 

 

 

Obavještavaju se korisnici usluga i uposlenici „Komunalnog“ d.o.o. Stolac da se dana  05.04.2021. godine (PONEDJELJAK) ne radi  zbog blagdana.