Obavještavaju se svi stanari u zgradama koji borave u stanovima privremeno ili trajno kroz godinu da su dužni prijaviti svaku promjenu broja stanara u „Komunalno“ d.o.o. Stolac, gdje mogu preuzeti Obrazac za prijavu u kojem će biti navedeni podaci o broju stanara i vremenu boravka da bi mogli koristiti komunalne usluge i iste izmiriti kako troškove za komunalne usluge koje koriste (potrošnja vode, odvoz smeća i kanalizacija) ne bi snosili stanari koji su stalno nastanjeni u vašem ulazu.

Kako bi se bolje upoznali i što bolje informirali o našim uslugama i svemu vezanom uz nas napravili smo za Vas nove web stranice, informativnije, modernije te naravno ugodnijeg izgleda.

Ceremonija primopredaje infrastrukturne opreme za osam komunalnih poduzeća iz BiH od strane Vlade Japana, vrijedne 884 834 marke, a na kojoj su sudjelovali i veleposlanik Japana u BiH Hideyuki Sakamoto i zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) BiH Mato Franjičević, upriličena je u srijedu u Ljubuškom.